$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stortorget

Statyn av Karl X Gustav som är placerad på Stortorget. Foto Merja Diaz.

  • Centrum
  • 1530-tal

Stortorget är det första som möter många Malmöbesökare och torget är kantat av flera sevärda byggnader: Malmö Rådhus, Residenset, Jörgen Kocks hus hotell Kramer och Apoteket Lejonet.

Inom Gamla Staden i Malmö finns idag flera olika torg. Stortorget är det nordligaste och centralt beläget i staden. Torget finns bara några kvarter söderut från stadens gamla strandlinje, utmed Norra Vallgatan. Det ligger placerat nära vägstråket Västergatan-Adelgatan-Östergatan som var stadens huvudgata under medeltiden.

Historik under dansk tid

Efter beslut tagit av borgmästaren Jörgen Kock började ett nytt torg, Stortorget, anläggas i Malmö i slutet av 1530-talet. På platsen som valdes för torget fanns ett helt kvarter med bebyggelse. Här låg bland annat det stora Helgeandsklostret med kyrka. Efter reformationen i Danmark revs ett flertal kloster, bland annat Helgeandsklostret i Malmö.

Det stora torg som skapades på platsen omtalas år 1542 som Det nya torget. Torget var nästan kvadratiskt med sidor på ungefär 140 meters längd. När Stortorget anlades försvann även bitar av fyra äldre gator som sträckt sig kring det borttagna kvarteret. Det var Helligeststredet i väster, Helligesthus Kirckestrede i norr, Söndregade i öster och Kindhestestredet i söder.

Historik under svensk tid

På det stora, öppna torgets västra del uppfördes år 1705 en byggnad kallad Högvakten som var ett vakthus med arrestlokaler och utrymmen för militär.

Byggnaden fanns kvar fram till slutet av 1700-talet. Från åtminstone tidigt 1700-tal fanns det också en krans av planterade träd, lind, kastanj och valnötsträd, utmed torgets sidor.

Staty av Karl X Gustav

Centralt på Stortorget placerades år 1896 en stor ryttarstaty föreställande kung Karl X Gustav. Statyn är skulpterad av Johan Börjesson. Det var under Karl X Gustavs regeringstid som Skåne blev svenskt efter freden i Roskilde 1658. Statyn placerades i en cirkulär anläggning mitt på torget.

Trafiken förflyttades

Trafiken i staden dominerades fram till sent 1800-tal av gående och av hästdragna vagnar. Stortorget hart länge varit en viktig plats i staden och varit en central nod i trafiksystemet. Men med spårvagnens elektrifiering övertogs denna roll från 1800-talets slut allt mera av det yngre Gustav Adolfs Torg.

Stortorget trafikerades dock av hästspårvagnar år 1887–1907, hästomnibussar åren 1898–1907 och elektriska spårvagnar åren 1906–1957. Under 1900-talet har biltrafiken också berört Stortorget och delar av torget har utgjort, och utgör fortfarande, parkeringsplats.

Trafiken på övriga delar av torget domineras idag av gående och cyklister.

Bebyggelsen kring Stortorget idag

När Stortorget anlades flyttades stadens rådhus till dess östra sida. Det var klart 1547 och var då det största i Norden. I anslutning till torgets nordöstra del ligger det gamla Kockska huset från 1520-talet. Det var stadens borgmästare Jörgen Kock som lät uppföra den pampiga anläggningen.

Vid torgets nordöstra sida ligger landshövdingens residens. Andra kända byggnader vid Stortorget är Hotell Kramer och Apoteket Lejonet.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv