$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Södertull

Södertull
  • Centrum

Södertull har blivit en av Malmös populäraste platser. I och med den stora ombyggnaden 2002 har Malmöborna fått en mötesplats i söderläge med närhet till vatten.

På båda sidor om Davidshallsbron har trappor med svag, behaglig lutning anlagts ner mot kanalen. Materialen som använts är granit i form av smågatsten, hällar och trappsteg.

Längst ned mot vattnet finns en avsats med mjukt formade sittskulpturer i svart diabas. Skulpturerna är inspirerade av den typ av förtöjningspålar som används för båtar, och småbåtar brukar också stanna till vid Södertull för att njuta av folklivet.

Den nya ombyggnaden är även utsmyckad med vattenkonst, tre forsar på ömse sidor om bron, skapade av konstnären Gustav Kraitz. Både gatuplanet, trapporna och forsarna är belysta och på Södra Tullgatan har ett antal träd planterats.

På trappstegen ner till kanalen sitter katter i naturlig storlek. Katterna är tillverkade i brons , och gjorda av Ulla Kraitz. För att katterna säkert ska stanna kvar, är de väl förankrade i trappstegen.

Även Kanalgatan är ombyggd med breda gångbanor och bilparkering mot Raoul Wallenbergs park.

Kontakta oss

sv