$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Nobeltorget

Nobeltorget

Foto från nyinvigningen av Nobeltorget 2016. Foto: Åsa Svensson

  • Nobelvägen

Nobeltorget fick 2016 en uppfräschning med ny utforming, cykelbanor och mer växter.

Kantad av stora vägar och en plats många passerar men inte använder. Dessutom nya förutsättningar i form av såväl utbyggd kollektivtrafik som nya cykelbanor. När upprustningen av Nobeltorget började hösten 2015 var torget i stort behov av förnyelse. Dess struktur och innehåll var inte anpassad till dagens behov, vilket gjorde att platsen upplevdes som otillgänglig och oattraktiv.

I takt med att Malmö växer utvidgas också stadskärnan. Nobeltorget ligger nu precis på gränsen till innerstaden. Därmed behövde Nobeltorget också bli mer av ett innerstadstorg.

För att torget skall tåla slitage och vara tillgängligt har det fått en hel del hårdgjorda ytor, men även en biologisk mångfald; gräsmattan är ersatt av ett 100-tal nya arter i form av vackra buskar, träd, perenner och lökväxter.

Många utmaningar

Den omfattande upprustningen har kantats av diverse utmaningar som en underjordisk toalett, dito krigsbranddamm och en plaskdamm. Trots detta stod torget färdigt ett par månader före beräknad slutbesiktning 2016.

Ett urbant torg

Det nya Nobeltorget har gestaltats av landskapsarkitekt Anders Dahlbäck utifrån ett förslag framtaget av Atkins Sverige AB i Malmö. Torget har fått många sittplatser i goda lägen, användbara ytor, spännande former och frodig grönska.

sv