Nobeltorget

Nobeltorget fick nyligen en uppfräschning med bland annat cykelbana.

Kantad av stora vägar och en plats många passerar men inte använder. Dessutom nya förutsättningar i form av såväl utbyggd kollektivtrafik som nya cykelbanor. När upprustningen av Nobeltorget började hösten 2015 var torget i stort behov av förnyelse. Dess struktur och innehåll var inte anpassad till dagens behov, vilket gjorde att platsen upplevdes som otillgänglig och oattraktiv.

- I framtiden är Nobeltorget fortfarande platsen alla passerar, men också använder. Kanske kommer det kinesiska ordspråket ”om du sitter på en bänk kommer världen passera förbi” vara extra passande på Nobeltorget, säger Anders Dahlbäck, som var projekteringsledare för Nobeltorget.

Många utmaningar

Den omfattande upprustningen har kantats av diverse utmaningar som en underjordisk toalett, dito krigsbranddamm och en plaskdamm. Trots detta stod torget färdigt ett par månader före beräknad slutbesiktning.

Ett urbant torg

Det nya Nobeltorget har gestaltats av landskapsarkitekt Anders Dahlbäck utifrån ett förslag framtaget av Atkins Sverige AB i Malmö. Torget har fått många sittplatser i goda lägen, användbara ytor, spännande former och frodig grönska. Anders poängterar dock att han och Karin Sjölin, projektledare för torgombyggnaden,  jobbat för att befästa torget som ett urbant innerstadstorg.

– Ombyggnaden gav oss möjlighet att markera vilket slags torg Nobeltorget ska vara, säger Anders.

I takt med att Malmö växer utvidgas också stadskärnan. Nobeltorget ligger nu precis på gränsen till innerstaden. Därmed behövde Nobeltorget också bli mer av ett innerstadstorg. För att torget skall tåla slitage och vara tillgängligt har det fått en hel del hårdgjorda ytor, men även en biologisk mångfald; gräsmattan är ersatt av ett 100-tal nya arter i form av vackra buskar, träd, perenner och lökväxter.

– Torget ska kännas urbant och samtidigt erbjuda skyddade platser, säger Anders Dahlbäck. Vi har försökt få till ett rörelsemönster över torget; människor ska inte – som tidigare – behöva gå runt torget. Malmöborna uppskattar platser där aktiviteter samsas med goda möjligheter till avkoppling. Det är också visionen för Nobeltorget.


 

Senast ändrad: 2019-03-24 11:52