Återlämning

På Stadsbiblioteket kan du återlämna dygnet runt. När biblioteket är öppet återlämnar du i automaterna i entrén.

När Stadsbiblioteket är stängt kan du återlämna i bokinkastet som finns vid ingången mot Regementsgatan.

På de flesta områdesbibliotek återlämnar du det du lånat i automater annars gäller återlämning hos personal.

Lån som du gjort på Stadsbiblioteket eller områdesbiblioteken kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek.

Det är dessutom möjligt att skicka medier för återlämning till ett annat kommunbibliotek i Skåne via regionbibliotekets transporter.

Observera att detta inte gäller för fjärrlånade böcker
samt för böcker till:

  • högskolebibliotek
  • universitetsbibliotek
  • skolbibliotek
  • sjukhusbibliotek

Senast ändrad: 2019-10-29 13:43