$left
$middle

Happily Ever After

Utställningen öppnar den 27 oktober.

Gloria López Cleries, [ASMR] Reading You To Sleep. Soft Spoken Relaxation About Affective Capitalism, 2020, Jukka Korkeila, Melancholy of a young man, 1996, Adelita Husni-Bey, After the Finish Line, 2015, Hannah Toticki, Touch Screen Protection Rings, 2019, Elis Eriksson, Va det allt, 2004, Rámon Guillén-Balmes, Models for Klaus and Micha, 1997

  • 27 oktober 2023 - 31 mars 2024
  • Malmö Konstmuseum, Slottsholmen

Våra känslor visar att något är viktigt för oss – men hur vet vi egentligen vad som är viktigt när drömmar och ideal har blivit till varor på en marknad? I Happily Ever After möts konstnärer som utforskar skärningspunkten mellan psyket och det sociala i en tid då privata, offentliga, känslomässiga och ekonomiska sfärer allt mer vävs samman.

Utställningen berör det komplexa samspelet mellan känslor och kapital i ett samhällssystem som drivs av effektivisering och optimering. Genom en mängd olika konstnärliga uttryck behandlas ämnen som mindfulness, vinster i välfärden, techindustrin och sociala medier. Tillsammans pekar verken på hur vårt sätt att uppleva och uttrycka känslor är under förändring och hur detta i sin tur påverkar synen på oss själva, varandra och samhället. Vad händer när våra känslor och idén om lycka utnyttjas för vinst och kontroll? Vilka sociala konsekvenser får det och hur kan vi göra motstånd?

Utställningen är kuraterad av Julia Björnberg & Anna Johansson

Medverkande konstnärer: Muhammad Ali, Anita Christoffersson, Markus Copper, Jeanne Dunning, Stina Ebers, Elis Eriksson, Helena Fernández-Cavada, Ester Fleckner, Jenny Grönvall, Ramón Guillén-Balmes, Sive Hamilton Helle, Leif Holmstrand, Adelita Husni-Bey, E.B. Itso, Jesper Just, Joachim Koester, Jukka Korkeila, Ellinor Lager, Gloria López Cleries, Truls Melin, Britt-Ingrid Persson, Iris Smeds, Superflex, Hannah Toticki and Ulla Wiggen

Kontakta oss

sv