$left
$middle

Den Lettiska Samlingen

Nu presenteras den lettiska samlingen i sin helhet för första gången sedan 1950-talet tillsammans med åtta helt nya verk som skapats med inspiration från samlingen. Den lettiska samlingen donerades till Malmö Konstmuseum 1939 strax innan andra världskriget bröt ut. Några år senare annekterades landet av Sovjetunionen.

  • Malmö Konstmuseum, Slottsholmen
  • 2 december 2022 - 16 april 2023

Vilken roll spelar museer och konstnärer i formandet av nationalstaten? På vilka sätt är uppbyggandet av en konstsamling nära sammanflätat med kulturell diplomati och politik?

Malmö Konstmuseums lettiska samling skänktes till museet 1939 och visades fram till 1958 upp i en permanent utställning. Samlingen innehåller landskapsmålningar, porträtt, stilleben, mytologi, scenografi, illustrationer och krigsskildringar, huvudsakligen från 1930-talet.

Tanken var att samlingen skulle vara representativ för tidens samtida konst i Lettland. Landet blev självständigt 1918 och de 50 verken i samlingen ringar in en allmän tidsanda, då man försökte skapa en bild av vad Lettland är genom konsten. Samlingen präglas av president Kārlis Ulmanis auktoritära styre och den kulturpolitik som följde efter att han kom till makten genom en kupp 1934, och representerar såväl en inåtriktad blick som nationalromantiska hyllningar till lettisk natur och kultur.

Utställningen Den lettiska samlingen presenterar samlingen i sin helhet för första gången sedan 1950-talet, tillsammans med åtta nya beställningsverk av konstnärer som inspirerats av samlingen och dess historia. Utställningen vecklar ut dolda berättelser inom samlingen och söker nya sätt att uppleva den historiska samlingen som ett ögonblick i tiden.

Utställningen tar sig an större frågor vad gäller nationalism och nationalstatsbyggandet i Baltikum, och erkänner på samma gång mindre nationalstaters bräcklighet och hur de skulle kunna fungera som motgift mot imperialismen. Utgångspunkten för de inbjudna konstnärerna var att betrakta samlingen och utforska nya sätt att tänka bortom nationalstaten. Att drömma om nya sätt att organisera något så grundläggande som nationalstaten är ingen lätt uppgift, och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har det blivit nästintill omöjligt.

De nya beställningsverken kommer att bli permanenta delar av Malmö Konstmuseums samling och träda fram som förlängningar och tolkningar av den nuvarande samlingen – för att ge framtida curatorer, konstnärer och besökare ett fönster till hur den uppfattades 2022.

Curatorer: Inga Lāce och Lotte Løvholm
Utställningsarkitekt: Līva Kreislere
Grafisk design: Rūta Jumīte

Utställningen Den lettiska samlingen är gjord i samarbete med Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA) i Riga. Utställningen är även del av projektet ”From Complicated Past Towards Shared Futures”, ett samarbete mellan LCCA, Nationalgalleriet i Vilnius, OFF-Biennalen i Budapest, Muzeum Sztuki i Łódź, och Malmö Konstmuseum, medfinansierat av Creative Europé Programme, EU, och Region Skåne.

Kontakta oss

sv