$left
$middle

Migration: Spår i en konstsamling

Hur har konstnärer under de senaste 150 åren förhållit sig till migration? Några av svaren får vi genom att söka spåren i Malmö Konstmuseums egen samling. Där hittar vi konstnärer med olika erfarenheter av migration.

Sonia Delaunay-Terk, Rythme couleur, 1952. Foto: Helene Toresdotter

  • 11 oktober 2019 - 23 februari 2020

En av utgångspunkterna är tiden vid andra världskrigets slut. Platsen är Malmö Museum våren 1945. Tidningarna rapporterade om Röda Korsets vita bussar som hjälpt överlevande att komma till Sverige. Nu inackorderades de på tillfälliga flyktingförläggningar i Malmö – men fler platser behövdes. Museichefen Ernst Fischer beslutade då över en natt att stänga den ordinarie verksamheten till förmån för de nyanlända med hundratals sovplatser. Många av de som bodde på museet lämnade efter sig teckningar som skildrar livet i koncentrationslägren, dessa visas i utställningen tillsammans med Sven X-et Erixons verk som också skildrar händelsen.

Kontakta oss

sv