$left
$middle

(in)visible

Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro?

  • 12 juni 2021 - 9 januari 2022
  • Slottsholmen
  • Introduktionsvisning: Måndag-Fredag, klockan 13.30
  • Längre visning: Lördagar klockan 13.30

Tore Hallas, And going after Strange Flesh, Foto: Tore Hallas & Phillip Jørgensen

Utställningen (in)visible utgår från Malmö Konstmuseums samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Men samlingens luckor har även fyllts med inlån och nyinköp. I samarbete med RFSL:s arkiv och Malmö Stadsarkiv visas också olika slags material som speglar hbtqi+-berättelser med koppling till staden.

(in)visible bygger på en lång process av samtal och workshoppar med lokala konstnärer, forskare och ungdomar som tar utställningen bortom museiväggarna. Samarbetena väckte frågor kring fragmentering, rumslighet, kropp och begär. Utforskningen av samlingen ledde också till att luckor hittades som öppnade vägen för inlån och nyförvärv.

I utställningen medverkar 33 lokala och internationella konstnärer som arbetar utifrån skilda perspektiv. Flera av konstverken har tydligt queera motiv medan andra har valts ut genom en utarbetad metod av queera läsningar, som har lett till spännande och oväntade samband.

Flera av de teman som undersöks i utställningen hänger ihop med varandra. En del av verken anspelar på den privata sfären, familj och närhet, medan andra utforskar det offentliga rummet och hur upplevelserna av det kan skilja sig åt. I många verk presenteras kroppen som formbar och foglig, märkt och formad av historien och makten.

(in)visible ger inblickar i uttryck för queerhet, men öppnar också upp för en mångfald av tolkningar.

Utställningen är kuraterad av Tawanda Appiah, Sofia Landström, Jari Malta, Sara Rydby och Jonelle Twum. Den grafisk formgivningen är gjord av Edith Hammar som också har illustrerat det magasin med bland annat konstnärsporträtt och intervjuer som lanseras i augusti. 

Under utställningsperioden sker en lång rad programpunkter även utanför Konstmuseets väggar. Bland annat visas verk ur (in)visible även på Stadsarkivet i Malmö.

I samband med WorldPride 2021 sätts ett filmprogram upp på Panora, i samabete med med SAQMI (The Swedish Archive for Queer Moving Images), som också är representerat med ett konstverk i utställningen:

Queer Moving History: Från Frigörelse till Transmilitans - dokument från queerkampen i Sverige (From liberation to transmilitarism – documents from the queer struggle in Sweden).

Vi visar också kortfilmen I’m continuously crying tears of estrogen and tears of testosterone (2020) av Zafira Vrba Woodski som en del av Folkets Park konstsatsning under WorldPride 2021.

Leif Holmstrand är förutom i (in)visible även representerad med verk producerade i samarbete med Konstmuseet på Ljudkullarna under Sommarscen samt i en konstutställning på Inkonst under WorldPride.

Utställningen knyter an till WorldPride 2021 samt Öppna Malmö – Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.

sv