$left
$middle

Sustainable Societies for the Future

Konst som katalysator för förändring – ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och EXPO Chicago, USA.

Foto: Christian Falsnaes, SELF (videostill), 2018

  • Slottsholmen
  • 1 februari – 23 maj 2021

Hur skapar vi nya idéer och handlingar för en hållbar värld? Hur kan konst främja förändringsarbete och anpassning till ett mer hållbart sätt att leva?

Utställningen Sustainable Societies for the Future utgår från en av vår tids mest komplexa och brådskande utmaningar – att skapa trygga, inkluderande och hållbara samhällen. I utställningen medverkar 24 konstnärer och konstnärsgrupper med verk som uppmuntrar till dialog och engagemang i lokalt och globalt angelägna hållbarhetsfrågor. Från foto och videoverk till skulptur och performance.

I utställningen lyfts tre dimensioner av hållbarhet – de ekologiska, de sociala och de ekonomiska perspektiven – för att visa på hur de olika delarna samverkar med varandra. Hur hanterar vi ekosystemet på ett rättvist och långsiktigt sätt? Hur kan vi skapa ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras? Och hur ser vi till att tillgodose de grundläggandebehoven i förhållande till jordens begränsade resurser, utan att det medför negativa konsekvenser för varken människor, växter, djur eller planeten?

Konstnärerna i utställningen kommer från Norden och USA. Tillsammans för de en dialog om hur konst kan inspirera till socialt engagemang för en bättre gemensam framtid genom att skapa nya sätt att se, tänka, tro och agera.

Sustainable Societies for the Future är ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och EXPO Chicago, The International Exposition of Contemporary & Modern Art. Utställningen genomförs inom ramen för ART 2030, en ideell förening som förenar konst med Agenda 2030 och FNs 17 globala mål för hållbarhet. I samarbete med Motto Books så produceras även en publikation om utställningsprojektet.

Wang & Söderstrom, Martian species D

Under utställningsperioden kommer bland annat Malmhus slotts borggård tas i besittning av odlingsprojektet Fyra systrar för Plantroposcen av konst- och forskningskollektivet (P)Art of the Biomass som består av konstnärerna Janna Holmstedt & Malin Lobell. Läs mer om detta konst- och odlingsprojekt här:

Sustainable Societies for the Future kommer att visas på Slottsholmen.

Kontakta oss

sv