$left
$middle

Ester Almqvist – Jag lever i två världar

Ester Almqvist var under sin livstid en central gestalt i svenskt konstliv men idag är hon relativt okänd.

Ester Almqvist, Självporträtt, 1901, olja på duk, Jönköpings läns museum. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Konstmuseum (bilden är beskuren).

  • 1 december 2018 - 22 april 2019

Ester Almqvist har beskrivit sitt liv som att hon lever i två världar. I den ena är hon tillsammans med sina konstnärsvänner ”solmänniskorna”. I den andra levde hon tillsammans med sin gamla mor på den småländska gården Fogdeholm. I konstvärlden stod det modernistiska genombrottet för dörren men på gården stod tiden still.

sv