$left
$middle
Du som anhörig ska kunna fortsätta leva ett gott liv trots en sjuk närstående.

Stöd till anhöriga - när du som hjälper också behöver stöd

Malmö stad erbjuder stöd och avlastning i form av olika insatser för dig som vårdar eller hjälper en närstående person.

Genom samtalsgrupper kan du få stöd av andra i samma situation.

Stöd till dig som är anhörig

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan vara både svårt och tungt. Du kan själv vara i behov av stöd. Är du anhörig till någon som har särskilda behov, har du laglig rätt till stöd från kommunen.

Som anhörig kan man själv behöva stöd ibland.

Stöd till den närstående

Att vara anhörig till någon som behöver stöd, omsorg eller vård, innebär ofta att man blir en länk mellan den man hjälper och de ansvariga myndigheterna. Som hjälpande anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor.

Anhöriga kan mötas på promenader där vi samtalar om våra erfarenheter.

Kalendarium

I kalendariet hittar du sådant som Malmö stad anordnar för att ge stöd till dig som anhörig. Vi listar även andra arrangemang som kan vara av intresse.

Kontaktuppgifter till anhörigstöd

Beroende på vad din närstående behöver för stöd kan du kontakta anhörigkonsulenter i olika förvaltningen. Du kan också få stöd från en närståendekoordinator.

Information, forskning och länkar

Ett urval av aktuell forskning, publicerat material och rapporter inom området stöd till anhöriga, gemensamma projekt med olika parter, samt länkar som kan vara relevanta kring området stöd till anhöriga.

Nyhetsbrev

Anhörig i Malmö är ett nyhetsbrev från anhörigkonsulenterna i Malmö stad för alla som är intresserade av anhörigfrågor.

Demensguide för anhöriga

Malmö stads demensguide är ett stöd för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom. Du erbjuds information, råd och hänvisningar beroende på var din närstående befinner sig i sin sjukdom.

Digital kunskapsguide hos Nka

En guide för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Guiden innehåller moduler om att vara anhörig, information om psykisk ohälsa och föreläsningar om samhällets stöd.

Information om stöd till anhöriga på andra språk

För dig som behöver information om stöd till anhöriga på andra språk än svenska.

Kontaktinformation och länkar

sv