Publicerad 16 juni 2020

16 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Boendeparkering

Om du är folkbokförd på en giltig adress inom ett boendeparkeringsområde kan du ansöka om tillstånd för boendeparkering. Tillståndet gör att du får parkera inom området under en längre tid och för en lägre avgift än besökare.

Med tillståndet för boendeparkering får du parkera på platser skyltade med din områdeskod. Koderna är olika beroende på inom vilket område du är folkbokförd.

Regler och villkor för boendeparkering

 • Du ska vara folkbokförd på en giltig adress inom ett boendeparkeringsområde
 • Ha en registreringsadress för ett eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret)
 • Du kan endast få boendeparkeringstillstånd för ett fordon.
 • Boendeparkering får ske i högst 7 dygn i följd
 • Fordonet måste alltid flyttas under tiden parkeringsförbud gäller på platsen, till exempel vid miljöparkering
 • Ett tillstånd för boendeparkering innebär inte att en parkeringsplats reserveras för ditt fordon
 • Tillståndet gäller då plats finns tillgänglig på någon av de markerade parkeringsplatserna i ditt bostadsområde
 • Byter du bil ska du skicka in en ny ansökan om boendeparkering.
 • Missbrukas tillståndet kan det återkallas

Du får inte boendeparkering för

 • lånat fordon
 • avställt fordon eller fordon med körförbud
 • fordon med en totalvikt på över 3,5 ton

Betalning och avgifter för boendeparkering

Fördelen med boendeparkering är att det blir billigare för dig att parkera i området du bor i.

Du ska betala för din boendeparkering enligt gällande taxa:

Taxa (biljett)

Avgift per dygn

Taxa A (blå biljett)

25 kronor

Taxa B (röd biljett)

25 kronor

Taxa C (vit biljett)

20 kronor

Taxa D (grön biljett)

15 kronor

Taxa E

15 kronor

Betala via mobilen

Du kan använda följande mobilappar för att betala din boendeparkering inom Malmö stad:

Fördelen med att betala med en mobilapp är att du kan betala upp till 28 dagar i sträck för din boendeparkering.

Betala via p-automat

Du kan betala för din boendeparkering på plats i en p-automat upp till 7 dagar i sträck.

Glöm inte trycka på knappen märkt Boendeparkering innan du betalar i p-automaten. Tänk på att det inom ett boendeparkeringsområde kan förekomma olika taxor i olika delar av området.