Personligt stöd

Ibland råkar man ut för situationer och problem som är svåra att lösa på egen hand. Här får du veta mera om stöd och hjälp från Malmö stad.

Individ- och familjeomsorgen i ditt stadsområde kan ge hjälp i form av rådgivning, stödsamtal och krissamtal. Tillsammans tar vi reda på behoven och vilka resurser som finns för att sedan komma fram till olika lösningar. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Socialrådgivning via chatt- ungdomar mellan 12 och 21 år och deras föräldrar  kan vända sig med små och stora bekymmer till Plattform Malmös chatt.