Spelberoende

Har du förlorat kontrollen över ditt spelande? I behandlingen på Öppenvårdshuset Gustav, utgår vi ifrån att det är fullt möjligt att bli av med sina spelproblem.

Nu erbjuder även Region Skåne hjälp vid spelberoende. Spelberoendemottagningen är en öppenvårdsmottagning för dig som bor i Skåne, är 18 år eller äldre, och som tror att du är beroende av spel om pengar. Vuxenpsykiatrimottagning spelberoende Malmö

Hjälpsökande även från andra kommuner än Malmö kan erbjudas behandling för sitt spelmissbruk vid Öppenvårdshuset Gustav. 

Öppenvårdshuset Gustav erbjuder således rådgivning och behandling för personer med spelproblem, både från Malmö kommun och från länets övriga kommuner.

Öppenvårdshuset Gustav erbjuder kostnadsfria föreläsningar och seminarier om behandling för spelberoende, för socialtjänsten, högskola, kriminalvården, kuratorer och personal inom sjukvården. Vi tar emot studiebesök, men kommer också gärna ut på arbetsplatser och berättar om hur vi arbetar och om spelproblem generellt.

Gäller det hjälp med överdrivet datorspelande hittar du mer information här.


Behandling

Behandlingen är upplagd på 11 tillfällen, en förmiddag i veckan. Vi arbetar i grupp om 5-7 personer (enskild behandling kan erbjudas utifrån en gemensam bedömning). Budgetinformation ingår i behandlingen.

  • Behandlingen  innehåller följande teman:
  • Faktorer som utlöser och vidmakthåller speland
  • Hjärnans belöningssystem och förändringsproces
  • Att hantera längtan efter att spela — "spelsug
  • Tankefällor - orealisiska tankar kring vinstmöjlighete
  • Risksituationer och återfal
  • Individuella samtal /rådgivning kan erbjudas

Då behandlingen omfattar såväl skriftliga övningar som hemuppgifter är det viktigt att våra deltagare behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Vem kan ingå i behandlingen?

Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och som har problem med överdrivet spelande om pengar och som har bestämt dig för att förändra din situation. Vi vänder oss således inte till personer som har problem med överdrivet datorspelande.

Om du har ett pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller en allvarlig psykisk problematik, kan vi inte ta emot dig i behandlingen.

Kostnad

Behandlingen är kostnadsfri.

Startdatum för behandlingsgrupp

Behandlingsgrupp startar varje termin. Kontakta någon av behandlarna för mer information om du är intresserad av att få veta mer.

Kontaktinformation finns längst ned på sidan.

Anhörig

Har du någon anhörig som har spelproblem  kan du vända dig till Öppenvårdshuset Gustav för stöd och rådgivning.

Testa dig

Svara på frågorna nedan och se om du ligger i riskzonen för spelberoende.

Fråga 1
Jag känner mig rastlös eller irriterad när jag försöker begränsa eller sluta spela.Fråga 2
Jag ljuger för mina anhöriga och även för andra för att dölja omfattningen av mitt spelande.Fråga 3
Jag tänker ständigt på spel.Fråga 4
Jag spelar för att slippa tänka på problem eller när jag känner mig nere.Fråga 5
När jag har spelat bort mina pengar så återvänder jag en annan dag för att vinna tillbaka det jag har förlorat.Fråga 6
Jag behöver spela för allt högre belopp för att uppnå effekten av spänning.Fråga 7
Jag har riskerat eller förlorat någon viktig person i mitt liv, arbete, studier eller karriärmöjlighet på grund av mitt spelande.Fråga 8
Jag har begått brott exempelvis bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera spelandet.Fråga 9
Jag förväntar mig att andra skall ordna fram pengar för att lösa en spelrelaterad ekonomisk krissituation.Överdrivet datorspelande

Till och från kontaktas vi av oroliga föräldrar som anser att deras barn
tillbringar alltför stor tid vid datorn. Tyvärr finns idag inte
särskilt mycket forskning inom området och hos oss har vi inte möjlighet
att hjälpa till med detta.

Vi föreslår istället att ni tar kontakt med Spelberoendes förening i Malmö telefon 040-211081, där de erbjuder kamratstöd även för personer med överdrivet datorspelande. Även anhöriga är välkomna att kontakta föreningen.

Behandlingshemmet Gameover har en informativ hemsida som utgår ifrån deras projekt arbete (2002-2008) med att öka medvetenheten kring TV och dataspelandets effekter på både hälsa och beteende.

Litteratur i ämnet som vi kan rekommendera är "Nätchocken" av psykolog Owe Sandberg och "När livet blir ett spel" av Mats Brun.

Senast ändrad: 2017-02-20 12:41