$left
$middle

Så energieffektiviserar vi stadens belysning

Malmö stad testar kontinuerligt nya lösningar för en hållbar och energisnål belysning. Ett resultat av det är att Malmö har lägst genomsnittseffekt per gatuarmatur i Sverige. I vinter görs ytterligare insatser - för att energieffektivisera utan att minska trygghetsupplevelsen.

I Malmö pågår det sedan flera år åtgärder för att hitta nya innovativa och hållbara lösningar för en energisnål belysning. Ett resultat av detta arbete är att Malmö har lägst genomsnittseffekt per gatuarmatur i Sverige. Vi har ett effektivt system som på många håll i staden kan regleras automatiskt.

Exempel på åtgärder

Vi har tagit fram olika åtgärder, utifrån vad som är klokast med tanke på såväl energieffektivitet som trygghet och säkerhet.

Dessa åtgärder görs för att energieffektivisera och samtidigt behålla trygghetsupplevelsen:

 • Sedan flera år pågår ett arbete med att byta ut all gatubelysning till LED.
 • Styrkan på gatubelysningen i industriområden sänks ner under natten.
 • Justerad och optimerad tänd- och släcktid på den allmänna belysningen.
 • All julbelysning är LED.
 • 600 armaturer på Inre Ringvägen byts ut från 150 till 60 watts ljuskällor.
 • Belysning i byggnader, exempelvis lagerbyggnader i hamnen, är utbytt till LED.
 • Installering av solpaneler på fler byggnader, exempelvis på de kommunala ridhusen.

Trygghet och säkerhet

Trygghetsupplevelsen förväntas inte påverkas av åtgärderna. I nuläget planeras ingen nedsläckning, endast reglering av ljusstyrka. Vi har justerat tänd- och släcktider på den allmänna belysningen, för att minska energiuttaget utan att påverka trygghetsupplevelsen. Dimning av belysningen sker i industriområden, under natten.

Anpassning av julbelysning och vinterns aktiviteter

Malmö by light

Utvecklingsprojektet Malmö by light kommer inte att genomföras 2022. Beslutet att skjuta fram Malmö by light togs utifrån elkrisen som gör att alla i samhället behöver bidra till att spara energi.

Julbelysning och övriga vinteraktiviteter

Det finns i dagsläget inga planer på att ställa in ytterligare aktiviteter, utan att snararare anpassa och prioritera utifrån vad som är klokast med tanke på såväl energieffektivitet som trygghet och säkerhet.

All julbelysning denna säsong är LED. För att energieffektivisera ytterligare, och samtidigt kunna bjuda Malmö på en ljusupplevelse, kommer det att göras några mindre, men effektiva, förändringar. Julbelysningen kommer att släckas två veckor tidigare – d.v.s. den 2 januari. Endast en av stadens 15 julgranar - den på Stortorget - kommer att ha elektrisk belysning; övriga granar får annan utsmyckning utan elektrisk förbrukning.

Energibesparing viktigare än sparade kostnader

Det är näst intill omöjligt att beräkna hur många kronor som sparas på de otaliga små åtgärder som vi gör för att minska energiförbrukningen, till exempel i våra byggnader och kontor. Det viktigaste är att de många små åtgärderna blir en del av en stor energibesparing. Som en följd av det sparas även kostnader.

Exempel på bedömningar av energibesparingar på de åtgärder som görs:

 • Att justera tänd- och släcktiderna på den allmänna belysningen med i snitt 30 minuter per dygn ger en energibesparing på cirka 970 000 kWh/år.
 • Genom att ha justerat tänd- och släcktiderna på den allmänna belysningen sparar vi omkring 3 miljoner kronor under ett år (beroende på energipriset).
 • Att byta ut 600 armaturer på Inre Ringvägen från 150 till 60 watts ljuskällor ger en årsbesparing på 221 400 kWh/år.
 • Att släcka 14 granar under julen sparar ca 36 000 kWh, då just denna belysning har bestått av vanliga glödlampor. Genom att korta ner tiden för julbelysningen med två veckor sparas ytterligare ca 10 000 kWh. Detta ger en total besparing på 46 000 kWh av stadens normala förbrukning, gälllande julbelysningen, som är 105 000 kWh.

Kontakta oss

sv