$left
$middle

Typ av boende

När du ansöker om boende är det ditt behov av omsorg som styr vilken typ av boende du får. Antingen kommer du till ett vårdboende eller ett gruppboende. Ett boende kan också vara ett kombinerat vård- och gruppboende.

Artiklar om Malmö stads äldreboenden

Trevnadens trädgård ska väckas ur sin törnrosasömn

I vår kommer trädgården på äldreboendet Trevnaden att genomgå en stor förvandling. Med hjälp av en naturpedagog kommer det att satsas helhjärtat på utomhusmiljön genom bland annat renoveringar, planteringar, bygge av ett utegym och till och med ett hönshus.

Kontaktinformation och länkar

sv