Vart vänder jag mig?

Att vara anhörig till någon som behöver stöd, omsorg eller vård, innebär ofta att man blir en länk mellan den man hjälper och de ansvariga myndigheterna.

På denna sida har vi samlat information och länkar som kan underlätta för dig som anhörig att få svar på dina frågor och nå rätt personer.

Malmö stad är uppdelat till tre socialförvaltningar som ansvarar för olika typer av bistånd och stöd beroende på din närståendes ålder och behov.

Om du tar hand om en äldre eller en vuxen med demenssjukdom, fysisk funktionsnedsättning eller annan fysisk sjukdom, så är det hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen som är ansvarig för det bistånd som finns.

Om du stödjer ett barn med fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning, eller en vuxen som tillhör LSS, socialpsykiatrin eller som har både psykisk och fysisk funktionsnedsättning, så är funktionsstödsförvaltningen ansvarig.

Och om du stödjer någon, oavsett ålder, som har missbruks- eller beroendeproblematik, så är arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarig.

All information från dessa förvaltningar finns samlad på Malmö stads sida Stöd och omsorg.

För specifik information se nedan.

HÄR HITTAR DU INFORMATION FRÅN MALMÖ STAD
MALMÖ STADS BISTÅNDSHANDLÄGGARE

Malmö stads biståndshandläggare hjälper till med ansökningar för insatser och stöd som kräver ett formellt bistånd, exempelvis hemtjänst, personlig assistans, LSS eller missbruksvård. De kan även ge bistånd till dig som anhörig i form av avlösning i hemmet.

Biståndshandläggarna nås via Malmö stad på telefon
040-34 10 00 eller via e-post: malmostad@malmo.se.

Om du har allmänna frågor om stöd och insatser som inte kräver ett bistånd vänder du dig till en assistent på
040-34 63 43.

STÖD FRÅN ANDRA ORGANISATIONER
BEHÖVER DU NÅGON ATT PRATA MED?

Kontakta Malmö stads anhörigkonsulenter på
e-postadressen anhorigstod@malmo.se för att boka en tid. Eller kontakta dem direkt via länken nedan.