Småhustomter

I Malmö stad är det fastighetskontoret som administrerar och tillhandahåller småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. 
Här hittar du lediga tomter, ställer dig i tomtkö, följer dina ärenden och får svar på vanliga frågor om tomtkön.

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig till Malmö stads tomtkö och betala köavgift.

Grön=Ledig  Gul=Reserverad  Grå=Kommande tomtområde

Stensåkers Gård, Oxie - etapp 2 - Släppt 10/7

Område: Söder

Tilldelning pågår

Kommande tomtområde

Tänk på att detta är ungefärliga tider och inga exakta datum.

Ängsövägen, Tygelsjö (våren 2018, 9 tomter)

Område: Väster

Stensåkers Gård, Oxie - etapp 3 (2018)

Område: Söder

Område öster om Gamla Borrebackevägen, Västra Klagstorp
(2018, 1 tomt)

Område: Väster

Nummertolvsvägen (tidigast 2021, 3 tomter)

Område: Öster

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 15:18