Småhustomter

I Malmö stad är det fastighets- och gatukontoret som administrerar och tillhandahåller småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. 
Här hittar du lediga tomter, ställer dig i tomtkö, följer dina ärenden och får svar på vanliga frågor om tomtkön.

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig till Malmö stads tomtkö och betala köavgift.

Grön=Ledig  Gul=Reserverad  Grå=Kommande tomtområde

Antal dagar att svara på tomterbjudande

Antalet dagar att svara på tomterbjudande har ändrats från 5 dagar till 3. Detta för att snabba på erbjudandeprocessen. Tänk på att göra klart med banklånelöfte i god tid, gärna under intresseanmälningsperioden.

Släppta tomter

Just nu är det inga tomter ute till försäljning.

Kommande tomtområde

Tänk på att detta är ungefärliga tider och inga exakta datum.

Stensåkers Gård, Oxie - etapp 3 & 4 (hösten 2018)

Område: Söder

Område öster om Gamla Borrebackevägen, Västra Klagstorp
(2018, 1 tomt)

Område: Väster

Nummertolvsvägen (tidigast 2021, 3 tomter)

Område: Öster

Senast ändrad: 2018-09-24 08:29