$left
$middle

Bli god man för ensamkommande barn – instruktioner för anmälan

Du kan anmäla ditt intresse för att bli god man för ensamkommande barn. Anmälan om att bli god man för barn görs i sju steg. Efter att du skickat in en komplett anmälan blir du kallad till utbildningsträff hos enheten för överförmyndarärenden.

Vi handlägger endast kompletta anmälningar så se till att skicka in alla handlingar som krävs (se punkt 1–7 nedan).

Skicka in intresseanmälan och handlingar – steg för steg

1. Fyll i Malmö stads digitala intresseanmälan

2. Beställ utdrag från Rikspolisstyrelsen

Beställ ett utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Observera att du inte får öppna kuvertet innan du skickar in det till enheten för överförmyndarärenden.

3. Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten

Be att få ditt registerutdrag skickat till dig. E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

4. Beställ intyg från socialtjänsten

Beställ ett intyg från socialtjänsten i den kommun och stadsområde du är folkbokförd som visar att du inte har eller har haft någon insats. Om du bor i Malmö kan du ringa Malmö stad på 040-34 10 00 och be att bli kopplad till din socialtjänst. Du kan också själv ta reda på vilket stadsområde du tillhör.

5. Skaffa skriftliga referenser

Skaffa skriftliga referenser som intygar att du är lämplig som god man för ensamkommande barn. Du behöver referens från två personer som du har professionell kontakt med, till exempel från din arbetsplats eller föreningslivet. Vi accepterar inte referenser från personer som du inte har en professionell kontakt med, till exempel familjemedlemmar eller vänner.

6. Genomför webbutbildning och test

Du ska skicka in bevis på att du genomfört en webbutbildning och test från SKR (Sveriges kommuner och regioner). När du har gjort testet får du en kvittens som fungerar som bevis.

7. Skicka in samtliga dokument till enheten för överförmyndarärenden

Skicka dokumenten som omnämns i punkt 2–6 till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Tänk på att skicka in alla papper inom två månader från att du skickat in den digitala intresseanmälan (punkt 1). Annars utgår vi ifrån att du har ångrat din anmälan.

Du blir kallad till utbildningsträff

Först när du fyllt i en intresseanmälan (punkt 1) och skickat in alla handlingar under punkt 2–6 kallas du till en utbildningsträff som anordnas en till två gånger per år. Endast de personer som överförmyndarnämnden anser kan vara lämpliga för uppdraget som god man blir inbjudna.

Utbildningsträffens innehåll

Under utbildningsträffen kommer du att diskutera två fall och redovisa hur du som god man skulle agera i olika situationer. Du får utbildningsmaterialet med post före utbildningen.

Under utbildningsträffen kommer du också få

  • information om vad det innebär att vara god man
  • information om hur enheten för överförmyndarärenden arbetar med godmanskap för ensamkommande barn
  • träffa andra som vill bli god man.

Beslut om du får uppdraget som god man

Efter utbildningen gör vi en kort telefonintervju med dig och kontaktar
dina referenser. Sedan gör vi en utvärdering och tar beslut om du kan få
uppdrag som god man för ensamkommande barn.