$left
$middle

Donationer till barn och unga

Du väljer inte själv vilken fond eller stiftelse du vill ansöka om pengar ifrån. Du ansöker om en donation och sedan tar Malmö stad beslut om vilken stiftelse pengar eventuellt ska tas ifrån.

För behövande barn och unga

Till ansökan ska du fylla i en blankett och bifoga ett antal dokument. Du hittar all information om vilka dokument på knappen nedan.

  • Ansökningstid: 1 februari–15 mars
  • Utdelning i maj.

För studier

Stiftelsen nedan ansöker du om på annat sätt.

För studier – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens donationer 

För studier – Fonder som inte förvaltas av Malmö stad men där utdelning handläggs av Utbildningsnämnden 

Kontakta oss

sv