Almgårdens förskola

Almgårdens Förskola ligger i gröna Husie med närhet till ett rikt grönområde samt en fantastisk park, Ögårdparken. Förskolan har fyra avdelningar.

Om förskolan

Förskolans pedagogiska miljöer är i ständig utveckling där ateljén och biblioteket ska vara navet i vår verksamhet. I ateljén får barnens kreativitet flöda och i biblioteket erbjuds språkutvecklande material. Förskolan har dessutom en atriumgård som används flitigt samt ett spännande vattenrum där lek och lärande går hand i hand. Lärmiljöerna på förskolan erbjuder en variation av material som stimulerar barnens utforskande.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utforskande med utgångspunkt i barnens intressen där alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i utbildningen. Leken har en central roll, där pedagogernas förhållningssätt uppmuntrar och bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling och lärande.

Samtliga avdelningar är fördelade i åldershomogena barngrupper på 1-3 år och 3-5 år som i sin tur arbetar tillsammans som enheter. Det innebär att två ålderhomogena avdelningar bildar en enhet som exempelvis samarbetar i gemensamma projekt, organisering av barngrupper och genom gemensamma pedagogiska miljöer.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8.00 varje dag. Efter frukosten så erbjuds lek och lärande på respektive enhet. Runt 9.30 delar barn och pedagoger in sig i sina undervisningsgrupper. Vi arbetar både inomhus och utomhus. Under förmiddagen äter vi frukt. Innan lunch har alla avdelningar samling där vi pratar om vad vi gjort i våra projektgrupper samt sjunger, rimmar och ramsar.

Vi äter en gemensam lunch ca 11.15. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen erbjuds en uppevila med sagostund. Vi äter mellanmål klockan 14.00. Efter mellanmål går alla barn och pedagoger ut. Vid klockan 16.15 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du är med ditt barn i verksamheten. Ett inskolningsschema introduceras första dagen där du är delaktig. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter några dagar får barnet vara utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kallas du regelbundet till utvecklingssamtal. Vi talar då om hur vi kan inspirera ditt barn, i vilka situationer vi ser en positiv utveckling, samt om lärande, intresse och hur vi kan möta era behov. På våra föräldramöten och föräldraråd kan du träffa personal och övriga föräldrar. Där diskuterar vi aktuella frågor såsom verksamhetens innehåll och syfte. Vi har även spontana drop in-träffar där barn, föräldrar och personal kan träffas, ha kul och lära känna varandra bättre.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Maria Kepinska. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 30-31 augusti 2023

Våra avdelningar

Lönneberga: 0733-57 98 41

Saltkråkan: 0703-42 30 11

Junibacken: 0703-42 29 78

Bullerbyn: 0766-23 92 59

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

Almgårdens förskola

Besöksadress:
Agnesfridsvägen 105

Maria Kepinska

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0723-548916

Dimitra Theodoridis

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0702-014232

Beata Wlodarczyk

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0732-021738
sv