Almviksgårdens förskola

Almviksgårdens förskola ligger i Malmös södra delar. Kullar och hagar med hästar, getter och grisar omgärdar förskolan då Almviksgårdens 4h-gård finns vägg i vägg. Förskolan är uppdelad i två olika hus.

Om förskolan

Lokalerna och vår stora, lummiga gård erbjuder en mångfald av pedagogiska möjligheter. På gården får barnen bland annat uppleva ”Sinnenas trädgård” där upplevelser kopplat till våra olika sinnen erbjuds. I närområdet finns bibliotek samt stora grönområden. På somrarna besöker vi ofta Lindängens amfiteater och vi går gärna till Katrinetorpsparken.

Utbildning i förskolan

Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Inom Reggio Emilia är ”de hundra språken” centrala. Detta innebär att barn har många sätt att uttrycka sig på, utöver det verbala språket. Exempel på olika ”språk” och skapande aktiviteter som vi erbjuder barnen är rörelse, dans, musik, lerskapande, måla, teckna, sjunga, drama, klistra, bygga med mera. Vi erbjuder barnen ett rikt och varierat utbud av undervisning, mötesplatser och pedagogiskt material. Vår uppgift är att hitta det ”språk” som varje barn föredrar, och samtidigt uppmuntra och utmana till att prova på nya uttrycksätt.

En dag på förskolan

Dagen börjar gemensamt på vår öppningsavdelning. Vid 7.30 delar vi upp oss lite mer och runt klockan 8.00 serveras det frukost. Klockan 9.30 är de flesta barnen på plats och då går vi till våra avdelningar.

Vi arbetar projekterande och innehållet i verksamheten styrs av barnens intresse med fokus på det pågående projektet. Vi använder oss av miljöer både inne och ute. Vi brukar äta frukt någon gång under förmiddagen. Vid 11–11.30 äter vi lunch. Vi har en kock och ett köksbiträde som lagar all mat i förskolans kök.

Efter lunchen sover de yngre barnen och de äldre lyssnar på en saga eller har en stund för avkoppling och sedan går de ofta ut och leker på gården.

Mellanmål serveras klockan 14–14.30. När vädret är fint äter vi ibland mellanmål utomhus. Klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och avslutar förskoledagen tillsammans. Förskolan stänger när sista barnet går hem för dagen.

Introduktion och inskolning

När ditt barn börjar förskolan startar vi med en inskolningsperiod. Hur lång inskolningsperioden är skiljer sig från barn till barn och vi har så kallad föräldraaktiv inskolning. Vi brukar räkna med att inskolningen tar ungefär två veckor. De första dagarna är barnet hos oss kortare stunder tillsammans med en förälder. Efterhand som barnet börjar bli tryggt provar vi att barnet är själv i barngruppen. Det är viktigt att du som vårdnadshavare är tillgänglig under den här perioden och snabbt kan komma till förskolan om det skulle behövas. Vi utökar barnets vistelsetid successivt under inskolningsperioden.

Kommunikation med vårdnadshavare

På Almviksgårdens förskola värnar vi om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Under terminerna erbjuder vi olika former av föräldrasamverkan; det kan vara föräldramöten, drop in eller andra typer av sammankomster. Vi erbjuder utvecklingssamtal varje år. Någon gång per termin lämnar vi även ut informationsbrev där varje avdelning informerar om det pedagogiska innehållet och vad som är aktuellt för tillfället. Vår förskola har börjat jobba med appen Tempus Hemma för schemaläggning, sjukanmälan och kommunikation med dig som vårdnadshavare.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med rektor, biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 21 augusti 2023
  • 4 oktober 2023

Våra avdelningar

Bullerbyn/Hoppetossan: 0701-76 05 95

Junibacken/Lönneberga: 0721-65 08 28

Mattisborgen: 0721-65 07 91

Kök: 0708-26 11 33

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Almviksgårdens förskola

Besöksadress:
Madrigalsgatan 2

Anneli Åkesson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0731-427932

Kathrine Haugland

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0721-826411

Stina Sjöstrand

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+ 46 734016344
sv