Höja förskola

Höja förskola

Höja förskola har nyligen genomgått en renovering både utomhus och inomhus. Förskolans gård är stor, lummig och med många möjligheter till utforskande lek. Inomhus är lokalerna ljusa, luftiga och med ny inredning och spännande material.

Förskolan består av fem åldersindelade avdelningar. Förskolan är belägen intill Höja skolan och det är gångavstånd till olika grönområden och lekplatser. Maten som serveras är till stor del vegetarisk, ekologisk och utan tillsatser.

Vår vision

Vi strävar efter Malmö stads vision, Barnens bästa förskola, där alla har lika stort värde. Lärandet sker utifrån barnens idéer och intressen. Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid att utvecklas i sin egen takt och utveckla sin självständighet. Barnen uppmuntras till att dela med sig av sina kunskaper till varandra och ha roligt tillsammans. Miljön ska inspirera till kreativitet, utforskande och spännande upplevelser.

Pedagogerna lägger stor vikt vid att bekräfta alla barn och ge dem de förutsättningar som behövs för deras utveckling och lärande. Det ses även som viktigt att ge barnen möjlighet att bli lyssnade till och utmanas i sina tankar.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med att lämna ditt barn till förskolan. Likaså ska ditt barn känna trygghet i barngruppen och i förskolans miljö. Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss. Därför lägges stor vikt vid den dagliga kontakten för att få ett nära samarbete med barnens bästa i fokus.

Utvecklingsområden

Förskolans prioriterade två utvecklingsområden är:

Språkutvecklande lek

Digitalt meningsskapande

Det pedagogiska arbetet utgår från

  • Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Barnkonventionen

Viktiga datum

Förskolan har stängt för verksamhetsutveckling:

  • 6 februari 2023

Kontakta oss

Tigern: 0701-46 74 58
Zebran: 0701-45 57 40
Elefanten: 0721-90 05 42
Giraffen: 0701-45 57 37
Krokodilen: 0701-455797

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv