Höja förskola

Höja förskola

Höja förskola har nyligen genomgått en renovering både utomhus och inomhus. Förskolegården är stor, lummig och med många möjligheter till utforskande lek. Inomhus är lokalerna ljusa, luftiga och med ny inredning och spännande material.

Förskolan består av fem åldersindelade avdelningar. Förskolan är belägen intill Höja skolan och det är gångavstånd till olika grönområden och lekplatser. Maten som serveras är till stor del vegetarisk, ekologisk och utan kemiska tillsatser.

Vår vision

Vi strävar efter Malmö stads vision, Barnens bästa förskola, där alla har lika stort värde. Lärandet sker utifrån barnens idéer och intressen. Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid att utvecklas i sin egen takt och vi strävar även efter att barnen ska utveckla sin självständighet. Barnen kan dela med sig av sina kunskaper med varandra och ha roligt tillsammans. Miljön ska uppmuntra till kreativitet och upplevelser. Vi arbetar aktivt med ett gemensamt tema ”3600 barns berättelser”, som syftar till att ge barnen möjlighet att bli lyssnade till och utmanas i sina tankar. Du som förälder ska känna dig trygg med att lämna ditt barn till förskolan. Likaså ska ditt barn känna trygghet i barngruppen och i förskolans miljö.  Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Utvecklingsområden

Förskolans prioriterade utvecklingsområde är ”Språk, kommunikation och flerspråkighet.

Det kommungemensamma prioriterade utvecklingsområdet är Alla barns rätt till stöd.

Det pedagogiska arbetet utgår från

  • Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Barnkonventionen

Viktiga datum

Förskolan har stängt för verksamhetsutveckling:

  • 3 september
  • 19 november

Kontakta oss

Tigern: 0701-46 74 58
Zebran: 0701-45 57 40
Elefanten: 0721-90 05 42
Giraffen: 0701-45 57 37
Krokodilen: 0701-455797

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: