Pilängens förskola

Pilängens förskola ingår i Elinelunds förskoleområde och är belägen i Elinelunds vackra naturområde med närhet till Mossängens kolonier.

Om förskolan

På Pilängens förskola finns fem avdelningar. I tre av dessa är barnen i samma ålder. Våra yngsta barn upp till två år går på Granen och Eken. Höstterminen det år barnen fyller tre år börjar de på avdelningen Boken tillsammans och följs sedan åt tills de lämnar femårsavdelningen Linden för att börja förskoleklass. På alla våra avdelningar har barnen tillgång till pedagogiska lärmiljöer som inbjuder till lek, samspel och utforskande. Förskolan har två grönskande gårdar där barnen erbjuds möjligheter till lek samt olika aktiviteter.

Utbildning i förskolan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Varje dag ger vi barnen förutsättningar att utvecklas, vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning och sina rättigheter.

På Pilängen tar vi vara på barns förundran och erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att barn i alla åldrar kan leka, utforska och experimentera hela dagen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi serverar en varierad och näringsrik frukost klockan 8.00 varje dag.

Klockan 9.00 delar barn och personal in sig i sina grupper inför dagens aktiviteter. Grupperna arbetar både inomhus och utomhus. Under samlingar samtalar vi, sjunger sånger och leker förstås.

Klockan 11.00 är det dags för lunch. Efter lunchen sover de barn som har behov av det medan de andra får en stund med lugnare aktiviteter.

Vid klockan 14.00 äter vi mellanmål och på eftermiddagarna erbjuds barnen aktiviteter utomhus eller inomhus.

Förskolan stänger klockan 17.45.

Introduktion och inskolning

Förskolan arbetar med en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn i verksamheten och det är du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för att du som vårdnadshavare ska få veta hur ditt barn haft det under dagen. Förskolan kommunicerar även genom appen Tempus hemma, där du som vårdnadshavare får information från ditt barns avdelning. Frånvaroanmälan om ditt barn är sjukt eller ledigt görs via Tempus hemma.

Hos oss erbjuder vi utvecklingssamtal en gång per läsår samt bjuder in till möte i form av olika sammankomster. Vårdnadshavare ges även möjlighet till att vara delaktiga i utbildningen genom förskolesamråd. Rektor bjuder in vårnadshavare tillsammans med representanter från förskolan utifrån olika områden eller teman kopplat till förskolans uppdrag och utbildning.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan kan du ta kontakt med förste förkollärare Mariah Carsén. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 21 augusti
  • 23 oktober

Våra avdelningar

Eken: 0701-42 32 28
Granen:0701-42 32 27
Boken: 0733-53 48 22
Aspen: 0738-56 59 96
Linden: 0709-34 11 07

Kök: 0733-87 81 23

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

Pilängens förskola

Besöksadress:
Elinelundsvägen 52 g-h

Åsa Ersson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
+46 766103875

Marie Mårtensson

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
+46 706762681

Mariah Carsén

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 768534169
sv