Pilängens förskola

Pilängens förskola

Pilängens förskola ingår i Elinelunds förskoleområde och är belägen i Elinelunds vackra naturområde med närhet till Mossängens kolonier.

Våra avdelningar

Solrosen 1-4 år, Stjärnan 1-4 år och Solen 1-4 år. De barn som går sista året på förskolan börjar på avdelning Blomsterängen tillsammans med barn från Björkängens uteförskola och Nattfjärilens OB-förskola.

Pedagogik

Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 18, där det bland annat står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet.

Varje dag ger vi barnen förutsättningar att utvecklas, vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning och sina rättigheter.

Vi har ett projekterande arbetssätt och tar tillvara på barns förundran och erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att barn i alla åldrar kan leka, utforska och experimentera hela dagen.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 26-27 januari 2023

Kontakta oss

Blomsterängen: 0708-30 17 90, 0709-34 11 07
Solen: 0701-42 32 28

Stjärnan: 0701-42 32 27
Solrosen: 0733-53 48 22

Kök: 0733-87 81 23

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv