Snödroppens förskola

Snödroppens förskola är en liten förskola som ligger på bottenvåningen i ett bostadshus på Holma. Förskolan tre avdelningar, en för 1-3 åringar, en för 2-4 åringar och en för 5-åringar. På vår gård finns goda möjligheter till utforskande för barnen och vi går också ofta till Kroksbäcksparken som ligger alldeles intill.

Om förskolan

Förskolan har väl genomtänkta pedagogiska miljöer som är tydliga för barnen. På varje avdelning erbjuder vi fyra olika basmiljöer: Ateljé, rollek, bygg och konstruktion samt språk. Miljöerna utformas utifrån barnens intresse och behov av utmaningar. Vi samarbetar med närliggande Hyacintens förskola under tidig morgon och sen eftermiddag. Förskolorna har en gemensam 5-årsgrupp, där vi möts varje vecka med fokus på upplevelsebaserat lärande.

Utbildning i förskolan

Vi har ett tematiskt arbetssätt med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar in det barnen ger uttryck för och använder detta för att organisera och planera olika projekt. På avdelningarna levandegör vi projekten i miljöerna för att alla barn ska få möjlighet att delta på sina egna villkor, när de själva vill. Genom att vara nyfikna på det som barnen utforskar, kan pedagogerna stötta och utmana barnen. Det pedagogerna fångar upp i det spontana ligger till grund för att kunna erbjuda en planerad undervisning.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar alltid på Hyacintens förskola. Klockan 07.15 går vi över till Snödroppen. Klockan 8.00 serverar vi en varierad och näringsriktig frukost. Efter frukosten får barnen välja vilken aktivitet de vill göra eller i vilken miljö de vill vara i. Vid niotiden delar barn och pedagoger in sig i olika projektgrupper. Vi arbetar både inomhus och utomhus. Någon gång under förmiddagen äter vi frukt tillsammans.

Klockan 11.15 serveras lunch på respektive avdelning. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen erbjuds lugna aktiviteter. Vid 14.00 äter vi mellanmål. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Klockan 16.30 går vi över till Hyacintens förskola. Vi slår ihop alla avdelningar och antingen stänger vi inomhus eller är utomhus.

Introduktion och inskolning

Vi förespråkar en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du är på förskolan tillsammans med ditt barn tills vi upplever att barnet är redo för att möta oss utan att du är med. Vi ser och lär av dig som känner barnet bäst, och tillsammans skapar vi en trygg plats där barnet kan utvecklas tillsammans med oss och andra barn. Introduktionens längd anpassas utifrån varje barns specifika behov och kan se olika ut beroende på barnets ålder och behov samt tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Du kommer överens om tider med ansvarig pedagog.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om en öppen och nära kontakt med alla vårdnadshavare. Vi ser den dagliga kontakten vid hämtning och lämning som en viktig del i vårt arbete. Vi erbjuder också möten, drop-in och utvecklingssamtal flera gånger per år. Utöver det har vi ett samverkansråd där representanter från varje avdelning får möjlighet till delaktighet kring det som är aktuellt på förskolan just nu. Samverkansrådet träffas 1-2 gånger per termin tillsammans med ledning och pedagoger från förskolan.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Karin Sarvik. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Fyra dagar per termin stänger förskolan klockan 15.00. Två dagar per termin håller förskolan stängt hela dagen. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Vid behov av omsorg dessa dagar, meddela förskolan senast två veckor innan.

Aktuella datum höstterminen 2023:

 • 14 augusti - stänger klockan 15.00
 • 6 september - stängt hela dagen
 • 11 september - stänger klockan 15.00
 • 9 oktober - stänger klockan 15.00
 • 6 november - stänger klockan 15.00
 • 8 november - stängt hela dagen
 • 4 december - stänger klockan 15.00

Aktuella datum vårterminen 2024:

 • 29 januari - stänger 15.00
 • 1 februari - stängt hela dagen
 • 4 mars - stänger 15.00
 • 8 april - stänger 15.00
 • 11 april - stängt hela dagen
 • 6 maj - stänger 15.00
 • 3 juni - stänger 15.00

Kontakta oss

Lejonet: 0723-85 11 86
Björnen: 0723-85 11 88

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

sv