Bli familjehem

Alla barn har rätt till en trygg plats att bo på. Ett hem helt enkelt. Många barn i Malmö saknar detta och därför måste vi bli fler.

Hus eller lägenhet, med eller utan barn – det finns ingen mall för hur ett familjehem ska se ut eller var det ska ligga. Det viktigaste är att du kan ge stabilitet och trygghet till ett barn som behöver det.

Gör vårt test för att se om du har vad som krävs eller anmäl ditt intresse för att bli ett familjehem.

Du behöver inte bo i Malmö för att vara familjehem.

En orange emaljmugg med texten Världens bästa familjehemsförälder

"Det finns så många barn som behöver ett hem"

Idén till att bli familjehem startade under tiden Emilio Diaz jobbade på ett HVB-hem i Ystad och såg behovet av trygghet hos barn. Strax därefter flyttade 15-åriga Hanna in i parets villa i Svarte.

Bild innehållandes texten "Känner du en hjälte? Hör av dig, vi måste bli fler. Tack!"
Bild innehållandes texten "Känner du en hjälte? Hör av dig, vi måste bli fler. Tack!"

”Det är svårt att tänka sig något mer meningsfullt”

I åtta år har Anders Henriksson och hans fru varit familjehem till barn som behöver ett tryggt hem.
– Vi tänkte att om inte vi, som är en stabil familj och har fysiskt utrymme, ställer upp och blir familjehem – vem ska då göra det?

Stöd till familjehem

Som familjehem inom Malmö stad har du tillgång till flera förmåner.

  • nära och regelbunden kontakt med en särskilt utbildad handledare
  • stödlinje att ringa under kvällar och helger, när familjehemssekreteraren inte är i tjänst
  • olika utbildningar, såsom grupputbildningar (möjlighet att träffa andra familjehem)

Måste man ha egna barn för att bli familjehem? Vi besvarar de vanligaste frågorna i filmen nedan.

Kontaktuppgifter för information om familjehem och jourhem

Lena Kjellsson, lena.kjellsson@malmo.se, 0723-95 61 40
Roger Bauhn, roger.bauhn@malmo.se, 0709-24 95 90