Information för privata vårdgivare om hjälpmedel

Här finns stödmaterial för privata vårdgivare kring hjälpmedel-basutrustning samt hjälpmedel för individuell förskrivning.

Hjälpmedel-basutrustning

Det finns möjlighet för privata särskilda boendeformer, där verksamheten är belägen i Malmö, att beställa hjälpmedel-basutrustning av Hjälpmedelscentrum. Malmö stad ska ha avropat enskild plats i verksamheten. Basutrustningen som beställs är avsedd att användas för Malmöbon bosatt på boendet.

Hjälpmedel för individuell förskrivning

Du som är förskrivare hos privat vårdgivare vänder dig till förskrivare i Malmö stad som kan beställa hjälpmedel för individuell förskrivning. Beställare finns tillgängliga i respektive placerande förvaltning-avdelning.

Stöd för dig som är förskrivare

Förskrivarguiden är ett stöd för dig som förskriver hjälpmedel (pdf, 485.4 kB) Här beskrivs bland annat Malmö stads hjälpmedelsansvar och utgångspunkter vid förskrivning. 

På sidan om medicintekniska produkter hittar du som förskrivare information från medicinskt ansvariga i Malmö stad om rutiner för medicintekniska produkter, kvalitetssäkringsdokument, anvisningar för kontroll av hjälpmedel med mera.

I WebSesam finns artikelnummer för alla hjälpmedel i det förskrivningsbara sortimentet.

Reparation och återlämning av hjälpmedel för privata vårdgivare

Blanketterna till privata vårdgivare för

  • felanmälan/reparation
  • återlämning

gäller både individuellt förskrivna hjälpmedel och basutrustning som beställts från Hjälpmedelscentrum.

Verksamheten betalar för reparationen om hjälpmedlet är trasigt på grund av handhavandefel eller oaktsamhet, åverkan eller misskött underhåll.

Hur du som privat vårdgivare ska skicka in ifylld blankett till Hjälpmedelscentrum är beskrivet i blanketten.