$left
$middle

Information för privata vårdgivare om hjälpmedel

Här finns stödmaterial för privata vårdgivare kring hjälpmedel för individuell förskrivning.

Information till privata vårdgivare om basutrustning/grundutrustning

Privata vårdgivare ska köpa in egen grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar allmänna behov hos den enskilde. Dessa hjälpmedel ska inte behöva individuell anpassning och ska utan risker eller svårigheter kunna användas av den enskilde. Exempel på hjälpmedel är lyftar, badbrits, duschpallar och vårdsängar inklusive standardmadrasser.

Hjälpmedel för individuell förskrivning

Du som är förskrivare hos privat vårdgivare vänder dig till förskrivare i Malmö stad som kan beställa hjälpmedel för individuell förskrivning. Beställare finns tillgängliga i respektive placerande förvaltning-avdelning.

Stöd för dig som är förskrivare

Förskrivarguiden är ett stöd för dig som förskriver hjälpmedel Pdf, 620.8 kB. Här beskrivs bland annat Malmö stads hjälpmedelsansvar och utgångspunkter vid förskrivning. 

På sidan om medicintekniska produkter hittar du som förskrivare information från medicinskt ansvariga i Malmö stad om rutiner för medicintekniska produkter, kvalitetssäkringsdokument, anvisningar för kontroll av hjälpmedel med mera.

I WebSesam finns artikelnummer för alla hjälpmedel i det förskrivningsbara sortimentet.

Reparation och återlämning av hjälpmedel för privata vårdgivare

Blanketterna till privata vårdgivare för

  • felanmälan/reparation
  • återlämning.

Verksamheten betalar för reparationen om hjälpmedlet är trasigt på grund av handhavandefel eller oaktsamhet, åverkan eller misskött underhåll.

Hur du som privat vårdgivare ska skicka in ifylld blankett till Hjälpmedelscentrum är beskrivet i blanketten.

Kontakta oss

sv