$left
$middle

Verksamheter utan anmälningsplikt

En del verksamheter behöver inte skicka in en anmälan till miljöförvaltningen, men omfattas ändå av generella krav på egenkontroll och får tillsyn av miljöförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Egenkontroll på verksamheter utan anmälningsplikt

Egenkontrollen på verksamheter utan anmälningsplikt behöver inte vara skriftlig – till skillnad från anmälningspliktiga verksamheter.

Driver du verksamhet som inte är anmälningspliktig ska du enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter.

Mer om egenkontroll

Tillsyn

Vid eventuell tillsyn tas avgift ut enligt Malmö stads taxa.

Mer om tandvårdsverksamhet

Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt

  • anläggningar öppna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
  • vissa hygieniska behandlingslokaler
  • hotell
  • pensionat
  • sjukgymnastik
  • vårdlokaler
  • lokaler för djur
  • fordonsverkstäder

Informera om verksamheten frivilligt

Du kan frivilligt informera om din verksamhet till miljöförvaltningen även om den inte är anmälningspliktig. Då får förvaltningen veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan även lämna de råd och anvisningar som du kan behöva. Du informerar enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till miljöförvaltningen.

sv