Räkna ut din avgift

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare) måste du betala en avgift för platsen. Avgiften är baserad på ditt hushålls inkomster.

Du kan snabbt och enkelt få en uppfattning om vad din månadsavgift kommer att hamna på genom att använda vårt räkneverktyg. Avgiften är baserad på ditt hushålls inkomster.

Maxtaxa

Malmö stad använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Maxtaxa för 2019

Här kan du räkna ut din avgift för 2019

Du kan snabbt och enkelt få en uppfattning om vad din månadsavgift kommer att hamna på genom att använda vårt räkneverktyg.

Räkneverktyget kommer att uppdateras med nya belopp för maxtaxan 2019 under januari månad!

Läs först igenom stegen nedan för att få bättre koll på vilka uppgifter du behöver fylla i.

1. Uppge vilka inkomster ditt hushåll har

Avgiften baseras på den totala skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad. Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt (det vill säga bruttoinkomst).

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

  • lön, inklusive OB-tillägg och övertid
  • föräldrapenning
  • pension
  • sjukpenning
  • arbetslöshetsersättning (A-kassa)
  • inkomst från eget företag

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

  • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
  • bostadsbidrag
  • barnbidrag
  • Studiemedel (bidrag och lån)

Det finns även en längre lista längst ner på sidan.

2. Ange hur många barn du har

En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem eller familjedaghem. Du betalar ordinarie avgift för yngsta barnet och får syskonrabatt för barn två och tre. För fjärde barnet betalar du ingen avgift. Börja med att fylla i det yngsta barnet (barn 1).

3. Ange vilken typ av plats ditt barn har

Vilken typ av plats ditt barn har påverkas av ditt barns ålder samt din sysselsättning, till exempel om du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

4. Nu ser du vad din avgift blir

Tänk på att det är en preliminär beräkning av din barnomsorgsavgift.

OBS: Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år är avgiften reducerad under terminerna, under juni och juli betalas full avgift.
I räkneverktyget visas endast den reducerade avgiften för barn över tre år.

Välj hur du vill betala in avgiften

Det finna flera olika sätt att betala in din avgift på varje månad. Du kan välja att få hemskickat en pappersfaktura. Du kan anmäla till din bank att du vill betala via e-faktura. Du kan också anmäla till din bank att du vill betala via autogiro.

Senast ändrad: 2019-02-20 13:46