Att ansöka till Komvux som EU-medborgare

Om du är EU-medborgare och inte har svenskt personnummer kan du ansöka om rätt att få söka till Komvux Malmö.

För att kunna ansöka om rätt att studera på komvux som EU-medborgare behöver du vara bosatt i Malmö, kunna styrka medborgarskap (ta med pass) och uppfylla något av följande krav:

  • Ha en anställning i Sverige (ta med anställningskontrakt)
  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen (ta med intyg)
  • Ha tillräckliga medel för sin försörjning och en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige (ta med kopia)
  • Ha en familjemedlem som uppfyller något av ovanstående krav.