$left
$middle

Onboarding Malmö

Onboarding Malmö är Malmös nya satsning på att locka och behålla talanger. Satsningen görs för att företagen ska få tillgång till attraktiv kompetens, genom att fokusera på mottagandet av talangernas medföljande. För de medföljande erbjuder Onboarding Malmö tillgång till nätverk, stöd i att orientera sig i samhället och förstå hur systemen fungerar samt möten med potentiella arbetsgivare.

Att attrahera och behålla internationella talanger är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningen för stadens och regionens företag. För vissa branscher och företag är detta en avgörande faktor för att vara konkurrenskraftiga. Flera faktorer spelar in när det kommer till att lyckas med detta, det viktigaste är hur väl företag lyckas nå ut med sitt erbjudande och attrahera talanger.

Det är också viktigt att bygga ett bra system där intressenter i näringslivet och offentlig förvaltning arbetar tillsammans, med målet att det ska vara enklare både för arbetsgivare och arbetstagare. Ett väl fungerande system för talangattraktion gynnar utvecklingen i Malmö och regionen. Vi vill att människor ska vilja komma hit och arbeta och hoppas att de vill stanna.

Som ett led i dessa ambitioner startas nu Onboarding Malmö - en satsning där Malmö stad i samarbete med Media Evolution vill välkomna medföljande till internationella talanger och ge dem en god start vad gäller karriärnätverk, livet och människorna i staden. Initiativet ska bidra till att Malmös företag lyckas väl i att attrahera och behålla talanger. I mitten av maj startar första omgången av programmet och anmälan är nu öppen.

Datum

Runda 1: 22 maj - 16 juni (anmälan är öppen)

Runda 2: Slutet av augusti - september

Runda 3: November - december

Kontakt

Jenny Hägerklint, 0768-785 774, jenny.hagerklint@malmo.se

Henrik Nilsson, 0721-941964, henrik.nilsson@malmo.se

Kontakta oss

sv