Förskola

Förskolan arbetar för barns utveckling och lärande. På förskolan är leken viktig och barnen får bland annat sjunga, dansa, göra musik, måla och spela teater.

Förskolan ska ha ett nära samarbete med föräldrarna. Därför är det viktigt att föräldrar pratar med personalen om det är något man funderar över eller vill berätta. Ett bra tillfälle att prata med personalen är då man hämtar och lämnar sitt barn. Förskolan ordnar enskilda utvecklingssamtal där personal och föräldrar pratar om barnet och förskolan.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd och språkutveckling - prata med rektorn på ditt barns förskola.

Förskolan har ansvar för att alla barn får det stöd de behöver för sin utveckling. För barn i behov av särskilt stöd finns därför specialförskolor eller specialavdelningar, till exempel för barn med språkstörning eller autism.

Avgiften för förskolan anpassas efter familjens inkomst. Därför måste föräldrarna skicka in en inkomstanmälan när barnet börjar i förskolan.

Anmälan till förskola

Barn kan gå på förskola från ett års ålder tills de börjar skolan. Anmäl ditt barn senast fyra månader innan det datum du vill ha plats.

Du kan få hjälp med frågor om förskola och hur du ansöker om plats på telefon och mejl eller genom ett personligt besök.

Telefon eller mejl till Malmö stad:
040-34 10 00
Telefontid: Måndag–fredag klockan 08.00–17.00
malmostad@malmo.se

Besöka Malmö stad:
Förskoleförvaltningen
Adress: Lugna gatan 82
Öppettider: Måndag–fredag klockan 12.00–15.00

Stadshusets reception
Adress: August Palms plats 1
Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.00

Rosengårds centrum (Statens servicecenters lokaler)
Adress: Frölichs väg 1
Öppettider: Måndag–fredag klockan 10.00–16.00

Du får svar via brev eller e-post när det finns en ledig plats. För att få platsen måste du tacka ja genom att skicka in ett svar inom en viss tid. Om du inte svarar förlorar barnet platsen och anmälan stryks.

När du har fått en plats måste du skicka in inkomstanmälan till debiteringsenheten. Om du inte gör det får du betala den högsta avgiften.

Öppettider i förskolan 

Kommunala förskolor har öppet måndag–fredag klockan 06.15–17.30.

Om det behövs kan de förlänga öppettiden till 18.30.

Alla barn har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka, från hösten det år de fyller tre år.

Privata förskolor

Man kan även söka plats på privata förskolor. Då söker du direkt till den skolan du är intresserad av. Privat förskola kostar lika mycket som kommunal förskola.

Öppen förskola

Öppen förskola är en gruppverksamhet för de barn som inte går på förskola. På öppen förskola träffas barn och föräldrar tillsammans och målar, leker, pratar, dansar, sjunger, spelar och har roligt.

Alla är välkomna, det är gratis och man behöver inte ansöka om plats.