$left
$middle

Malmöpanelen

Malmöpanelen i dess nuvarande form har avslutats. Under 2020 startade ett utvecklingsarbete för att förnya Malmöpanelen både till innehåll och form.

Har du en idé till politikerna om hur Malmö kan utvecklas så kan du lämna in initiativ (förslag) till Malmöinitiativet. 

Kontakta oss

sv