$left
$middle

Malmöpanelen

Malmöpanelen består av 1 600 representativt utvalda Malmöbor. Panelen rådfrågas regelbundet i politiska frågor innan ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna och styrelserna.

Malmöpanelen i dess nuvarande form har avslutats. Under 2020 startar ett utvecklingsarbete för att förnya Malmöpanelen både till innehåll och form.

Malmöpanelen utgår från en inbjudan till Malmöbor som representerar Malmö.

Alla deltagare i panelen fyller i ungefär två frågeformulär per år, via internet eller en pappersenkät, och de kan också bli inbjudna till gruppdiskussioner. Den totala sammanställningen av svaren redovisas här nedan så att du som medborgare kan ta del av resultatet.

sv