$left
$middle

Styrdokument

Fastighets- och gatukontorets arbete styrs förutom av övergripande antagna mål även av politiskt antagna styrdokument.

Dessa dokument kan vara antagna av kommunfullmäktige eller av politiska nämnder. Några rör endast fastighets- och gatukontoret, medan andra är förvaltningsövergripande.