$left
$middle

Verksamhetsprogram för avdelning LSS-bostäder

Avdelningen LSS-bostäder är en del av funktionsstödsförvaltningen. Uppdraget är att erbjuda bostad med särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, i enlighet med 9 kap. 9 § LSS. För att genomföra detta uppdrag på bästa sätt och uppnå likvärdig service på alla boenden behöver vårt arbetssätt bli tydligare. Detta är centralt för att få samriktade verksamheter med hög kvalitet i alla delar av vår verksamhet.