Om Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret planerar staden och svarar för myndighetsfrågor enligt bland annat plan- och bygglagen. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

På malmo.se finner du oss under Bygga och bo (bygglov, mätning och kartläggning, kommunala tomter) och
Vår stad och vår omgivning (översiktlig planering, detaljplanering, utbyggnadsområden, byggprojekt).

Stadsbyggnadskontoret är en av de tekniska förvaltningarna inom boende- och stadsmiljöroteln.


Fakta

Förvaltningen styrs politiskt av Stadsbyggnadsnämnden, som bildades 1862 och är en av landets äldsta.

Senast ändrad: