$left
$middle

Jag har inte fått tidningen

Vårt Malmö delas ut fredagen närmast månadsskiftet. Den kommer inte ut i juli.

Kontakta PostNord om tidningen inte kommer som den ska:

https://www.postnord.se/kontakta-oss/lamna-en-synpunkt

sv