$left
$middle

Filmer - Malmö stads arbete med Globala målen

De här tio kortfilmerna visar hur de sjutton Globala målen i Agenda 2030 samspelar och förstärker varandra i Malmö stads olika verksamheter.

Globala målen i Malmö

Vi agerar lokalt och bidrar globalt. I Malmö gör vi de Globala målen till våra egna.

Sege park

Nu byggs Malmös nya klimatsmarta stadsdel - Sege park. Hållbarhet, samägande och odling är nyckelord när nästan 1000 bostäder byggs.

Handkraft

Handkraft är en sysselsättning för vuxna med psykisk ohälsa. I sex verkstäder får deltagarna vara en del av en gemenskap och lära sig olika hantverk.

Klimatsmart mat

Den mat som serveras inom Malmö stad är oftast, i 65%, ekologisk. I skolor, förskolor och inom vård och omsorg serverar vi god och klimatsmart mat.

Varje elevs bästa skola

En hållbar skola baseras på vetenskap och erfarenhet. Så utvecklar vi lärandet tillsammans med elever och föräldrar.

Äldre är aktiva tillsammans

Både kropp och själ mår bra av att vi umgås. I Malmö finns flera mötesplatser för äldre med många olika aktiviteter.

Gratis aktiviteter för barn och unga

En meningsfull fritid genom gratis aktiviteter för barn och unga bidrar till Malmös hållbara utveckling och till jämlik hälsa.

Klimatsmarta jobbresor, ja tack!

I Malmö works bidrar olika arbetsplatser till att minska jobbresorna i Malmö.

Hållbara inköp bidrar globalt

Köpkraften som en stor organisation har kan göra skillnad för hållbar utveckling. Genom hållbar upphandling används köpkraften på ett smartare och mer långsiktigt sätt.

Familjecentraler ger stöd till familjer

Familjecentraler samlar olika verksamheter under samma tak och kan vara en första kontakt för familjer som behöver extra stöd under småbarnsåren.

Kontakta oss

sv