Pris för mänskliga rättigheter

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö.

Kriterier

Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

  • Motverkar utanförskap
  • Främjar antidiskrimineringsarbete
  • Främjar jämställdhetsperspektivet
  • Främjar barnperspektivet
  • Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Prissumma

Prissumman är på 50 000 kronor.

Nominering

Allmänheten får möjlighet att nominera enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till juryn. Annonser om när nomineringen är öppen går ut i början av hösten.

Pristagarna utses av en jury bestående av ordförande Ewa Bertz (L), Frida Trollmyr (S), Helena Nanne (M), Mubarik Abdirahman (S) och Olof Lavesson (M).

Kontakta oss

Sanna Jälevik, Utvecklingssekreterare
E-post: sanna.jalevik@malmo.se
Telefon: 040-341191