Pris för mänskliga rättigheter

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö.

Kriterier

Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Genom MR-priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att:

  • Motverka utanförskap
  • Främja antidiskrimineringsarbete
  • Främja jämställdhetsperspektivet
  • Främja barnperspektivet
  • Utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Prissumma

Prissumman är på 50 000 kronor.

Nominering

Allmänheten har möjlighet att nominera enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till juryn. 2021 nomineringsperiod pågår från 1 september till 4 oktober.

Nominera här!

Pristagarna utses av en jury bestående av ordförande Ewa Bertz (L), Frida Trollmyr (S), Helena Nanne (M) och Mubarik Abdirahman (S).