$left
$middle

Malmökraften 2.0

Malmökraften 2.0 är ett projekt som ska underlätta för Malmöbor som söker arbete. Målet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters insatser i vägen mot arbete och studier. Det ska vara så enkelt och tydligt som möjligt för de Malmöbor som deltar.

Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne.

När Malmöbor skrivs in i Malmökraften träffar de ett team som består av en arbetsmarknadsmarknadssekreterare, en arbetsförmedlare och en socialsekreterare. Teamet arbetar efter individuella behov och gör en planering för det individen behöver för att börja arbeta eller studera. Det finns också möjlighet att träffa yrkes- och studievägledare och vårdssamordnare om de behoven finns.

Mål 2020–2022

Under projekttiden den 1 januari 2020 till den 31 december 2022 ska Malmökraften 2.0 ha erbjudit 4 000 arbetssökande Malmöbor en samordnad planering med målet att 1 800 har fått jobb eller påbörjat reguljära studier. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden PO 2 samt Finsam.

Vem kan vara med i Malmökraften 2.0?

Det går inte att söka till Malmökraften via malmo.se. Malmöbor kan berätta för sina kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan att de är intresserade om de

  • varit arbetssökande i mer än 12 månader, är inskrivna på Arbetsförmedlingen samt folkbokförda i Malmö (då skrivs de in via en intern intagningsprocess som sker löpnade)
  • får försörjningsstöd och har varit arbetssökande i mer än 12 månader
  • är sjukskrivna och får sjukpenning.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon av kontaktpersonerna.

Maria Zaar Mortazavi sektionschef och delprojektledare, arbetsmarknadsavdelningen, Malmö stad.
E-post: maria.zaar-mortazavi@malmo.se

Sara Sunning Bhatti sektionschef och delprojektledare, socialtjänsten, Malmö stad.
E-post: sara.sunning-bhatti@malmo.se

sv