Malmökommissionen

Malmöillustration

Alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Det var utgångspunkten för Malmökommissionen som avslutade sitt arbete 2013.

Malmö stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionens förslag och rekommendationer (pdf, 5.1 MB). Syftet är att minska ojämlikheter i hälsa i Malmö.

Två övergripande rekommendationer har en särskild tyngd i Malmökommissionens rapport.

  1. Att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och
  2. göra samhällssystemen mer jämlika samt Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning

Arbetet enligt malmökommissionens rekommendationer utvärderas under 2018. 

Fakta

Kommission för ett socialt hållbart Malmö avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport "Malmös väg mot en hållbar framtid" till kommunstyrelsen. Den 5 mars 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om det fortsatta arbetet utifrån kommissionens rekommendationer och åtgärdsförslag, samt utifrån synpunkter från ett 70-tal remissinstanser.

Senast ändrad: 2020-06-30 15:23