$left
$middle

Nationella minoriteter

Det pågår en revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

Sedan år 2010 finns en särskild lagstiftning som reglerar kommunernas arbete med Sveriges fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, romer, judar och tornedalingar.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) medför en förstärkning av de nationella minoriteternas språk, en utökning av de nationella minoriteternas möjlighet till inflytande samt ett förtydligande av myndigheternas ansvar.

Att se till att minoritetsrättigheterna efterlevs är en del av Sveriges arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Malmö stad verkar därför för att i enligt med lagstiftningen skydda och främja de nationella minoriteternas rättigheter, kulturarv och språk. Staden ska också bidra till att de nationella minoriteterna får möjlighet till inflytande i frågor och beslut som berör dem.

Via länkarna i menyn till höger hittar du information om hur Malmö stads arbete med nationella minoriteter ser ut för respektive grupp samt vilka lagstadgade rättigheter de nationella minoriteterna har utifrån minoritetslagstiftningen. Här finns också information om stadens styrdokument gällande arbetet med nationella minoriteter.

Kontakta oss

Sanna Jälevik

Titel:
Utvecklingssamordnare
Telefon:
040-341191
Mobiltelefon:
0768-552929

Mujo Halilovic

Titel:
Enhetschef
Telefon:
040-346012
Mobiltelefon:
0709-692186
sv