$left
$middle

Beredskapsfunktioner

Malmö stad har en god beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera oönskade händelser och kriser, dygnet runt.

Malmö stads beredskapsorganisation består av olika stadsövergripande beredskapsfunktioner. Beredskapsorganisationen är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar och säkerställer att Malmö stad alltid har en förmåga att hantera oönskade händelser, oavsett när de inträffar. 

Tjänsteperson i Beredskap (TiB)

Tjänsteperson i beredskap (TiB) är kontaktvägen in till Malmö stad vid en oönskad händelse. Polis, räddningstjänst och andra myndigheters kan vända sig hit. Stadens verksamheter kan också vända sig hit vid behov. TiB ansvarar för uppstart och initial hantering vid oönskade händelser inom Malmö stad samt verkar för samordning inom det geografiska området Malmö. TiB informerar och aktiverar även vid behov berörda delar av Malmö stads organisation. 

Ledningsfunktion i Beredskap

Ledningsfunktion i Beredskap koordinerar hantering på inriktande nivå samt stödjer TiB vid behov.

Samordnare krisstöd i beredskap (SKiB)

SKiB bedömer händelsens påverkan på de människor som bor, verkar och vistas i Malmö och initierar och leder vid behov en social respons som möter drabbade och berördas behov av krisstöd.

Kommunikatör i beredskap (KiB)

KiB bedömer behovet av och initierar inledande kommunikationsarbete vid en oönskad händelse utanför kontorstid. 

Kontakta oss

Krisberedskap

sv