$left
$middle

Valkansliet

Valkansliet bistår valnämnden med det praktiska och administrativa genomförandet av valen i Malmö stad.

Valkansliet samordnar valets genomförande bland annat genom att boka upp val- och röstningslokaler, rekrytera och utbilda röstmottagare och informera väljarna om hur och var man kan rösta. Valkansliet administrerar den preliminära rösträkningen och uppsamlingsräkningen som sker onsdagen efter valdagen.

Valkansliet kan svara på dina frågor kring allmänna val.

Valkansliet

040-34 33 30
valnamnden@malmo.se

Valsamordnare Aida Memisovska
aida.memisovska@malmo.se

Valchef Daniel Olsson
daniel.x.olsson@malmo.se

Förtidsröstning Matilda Renkvist Quisbert
matilda.renkvist-quisbert@malmo.se

Postadress
Valnämndens kansli
August Palms Plats 1
205 80 Malmö

sv