Valkansliet

Valkansliet svarar på dina frågor kring val. Valkansliet har också i uppgift att hyra vallokaler, utse och utbilda röstmottagare och att tillhandahålla valmaterial.  

Valnämndens kansli

040-34 33 30
valnamnden@malmo.se

Nämndsekreterare Aida Kiani
040-34 10 55 
aida.kiani@malmo.se

Valchef Daniel Olsson
daniel.x.olsson@malmo.se

Valassistent Matilda Renkvist Quisbert
matilda.renkvist-quisbert@malmo.se
070-947 41 59

Postadress
Valnämndens kansli
Lugna gatan 82
205 80 Malmö

Senast ändrad: 2019-10-21 14:12