$left
$middle

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och planerar, samordnar och genomför val i Malmö stad. Valnämnden utser röstmottagare, ordnar vallokaler, arrangerar förtidsröstning och ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Den centrala förvaltningsmyndigheten är Valmyndigheten, som framställer röstlängder och röstkort, samt fördelar mandaten mellan partierna.