Publicerad 8 juli 2019

8 juli 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Laga kraft

När du fått ditt beslut om bygglov står det att beslut kommer vinna laga kraft efter att överklagningstiden har passerat. När ett bygglov har vunnit laga kraft går det inte längre att överklaga beslutet.

Vad menas med att bygglov vinner laga kraft?

När ett beslut om bygglov fattats meddelas beslutet genom brev, delgivning och kungörelse till berörda grannar och andra sakägare, så att de får kännedom om beslutet. Detta gäller även beslut om bygglov där åtgärden följer detaljplanens bestämmelser. Grannar och sakägare får då möjlighet att överklaga beslutet.

När eventuell överprövning gjorts eller om ingen överklagan inkommit vinner beslutet laga kraft. Något meddelande om att lovet vunnit laga kraft skickas inte till den som sökt bygglov. Du behöver alltså själv kontakta kommunen för att få reda på om beslutet vunnit laga kraft.

När ett bygglov har vunnit laga kraft går det inte längre att överklaga beslutet.

Vad händer om du börjar bygga innan bygglovet vunnit laga kraft?

Det finns inget lagligt hinder att börja bygga efter att man fått startbesked även om bygglovsbeslutet inte vunnit laga kraft, men byggandet sker då på egen risk eftersom beslutet fortfarande kan överklagas.

Här kan du läsa mer om bygglovsprocessen i Boverkets kunskapsbank.

 

Här hittar du information om hur du ansöker om bygglov.