Publicerad 24 juni 2019

24 juni 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

För dig som vill bli god man eller förvaltare för vuxen

En god man eller förvaltare kan utses till en vuxen person som är i behov av hjälp, en så kallad huvudman. Det kan vara bra att veta att en god man och förvaltare kan göra mycket – men inte allt. Du är givetvis välkommen att kontakta enheten för överförmyndarärenden om du har frågor. Mer information om vad uppdragen innebär ges också i samband med utbildning av nya gode män och förvaltare.

Intresseanmälan till att bli god man eller förvaltare för vuxen ska du skicka via webbanmälan till överförmyndarnämnden. Glöm inte att bifoga de särskilda handlingar som efterfrågas i samband med din ansökan.

Uppdraget som god man eller förvaltare

Som god man för vuxen eller förvaltare ansvarar du för en eller flera delar av följande:

  • bevaka rätt – till exempel söka bidrag, skriva avtal, sälja bostad eller företräda huvudmannen vid arvskifte.
  • förvalta egendom–till exempel betala räkningar, placera pengar och fördela pengar till huvudmannen.
  • sörja för person – till exempel se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och att se till så beviljad hjälp fungerar.

Vad uppdraget som god man för vuxen innebär

Vad uppdraget som förvaltare innebär

Vad som inte ingår i uppdragen

Uppdraget som god man eller förvaltare kan naturligt begränsas om omfattningen inte gäller alla delar – det vill säga bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Oavsett omfattning har du som god man eller förvaltare inte ansvar för huvudmannens dagliga omvårdnad. Om huvudmannen bor på ett boende ansvarar personalen för inköp av kläder, medicin, med mera. En god man eller förvaltare agerar inte heller som chaufför. Däremot ska du som god man eller förvaltare se till att huvudmannen har det bra, att hen får sina behov tillgodosedda och att möten bokas in.