Uppdaterad 20 januari 2020

20 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Malmöpanelen

Malmöpanelen i dess nuvarande form har avslutats. Under 2020 startar ett utvecklingsarbete för att förnya Malmöpanelen både till innehåll och form.

Malmöpanelen består av 1 600 representativt utvalda Malmöbor. Panelen rådfrågas regelbundet i politiska frågor innan ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna och styrelserna.

Malmöpanelen utgår från en inbjudan till Malmöbor som representerar Malmö.

Alla deltagare i panelen fyller i ungefär två frågeformulär per år, via internet eller en pappersenkät, och de kan också bli inbjudna till gruppdiskussioner. Den totala sammanställningen av svaren redovisas här nedan så att du som medborgare kan ta del av resultatet.